اخبار

اصلاح آیین نامه "چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوطه"

اصلاح آیین نامه "چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوطه"
هیئت دولت با هدف رفع موانع توسعه مشارکت در «انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی» و جلب همکاری «کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران» در اعمال نظارت های قانونی بر تشکیل تشکل های کارفرمایی، نسبت به اصلاح آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوطه اقدام کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر؛ هیئت وزیران در جلسه ای به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آیین نامه چگونگي تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوط را اصلاح کرد.
به موجب اصلاح آیین نامه مذکور، چنانچه درسطح یک استان به لحاظ عدم کسب نصاب لازم برای تشکیل انجمن صنفی کارگری در سطح کارگاه، در یک حرفه یا صنعت خاص، انجمن صنفی کارگری و کارفرمایی قابل تشکیل نباشد؛ جهت فراگیر نمودن آن، می توان انجمن صنفی حرفه یا صنعت خاص را با توجه به تقاضای کارگران و کارفرمایان شاغل در حرفه یا صنعت مورد تقاضا در استان های موردنظر، با نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه جغرافیائی فراتر از استان با اولویت استان های همجوار تشکیل داد.
درصورت تشکیل کانون استانی در سطح یک حرفه یا صنعت خاص دست کم در ۱۰ استان، کانون سراسری همان حرفه یا صنعت خاص با پیشنهاد کانون عالی کارفرمایان ضمن تغییر اساسنامه و انطباق ساختار خود با کانون جدید، عضویت کانون های استانی حرفه یا صنعت خاص موجود را به جای انجمن های صنفی عضو از استان مربوط پذیرفته و به «کانون هماهنگی کانون های استانی حرفه یا صنعت خاص سراسر کشور» تغییر می یابد و یا درصورت عدم وجود کانون سراسری، کانون های استانی حرفه یا صنعت خاص می توانند ابتدائاً نسبت به تاسیس کانون هماهنگی مورد اشاره اقدام کنند. انجمن هایی که عضو کانون استان ها هستند نمی توانند عضو کانون سراسری باشند.
حداقل تعداد مورد نیاز از نمایندگان عضو مجمع عمومی کانون استان که در بخش صنعت شاغل هستند، برای عضویت در هیئت مدیره کانون کارفرمایان استان، بنابه پیشنهاد کانون عالی کارفرمایان، با در نظر داشتن فراوانی و تعداد تشکل های حرفه و صنعت در سطح منطقه، در اساسنامه کانون استان درج می شود. این نسبت در کانون کارگری استان به گونه ای خواهد بود که حداقل دوپنجم (که از چهار نفر کمتر نخواهد بود) از اعضای اصلی هیئت مدیره از بخش صنعت، انتخاب شوند.
کانونهای عالی انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی کشور (کانون عالی کارگران و کارفرمایان کشور) توسط نصف بعلاوه یک کانون های استانی انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی، طبق اساسنامه کانون عالی ذیربطتأسیس می شود.
همچنین انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی که حوزه فعالیت آنها فرا استانی است، می توانند حسب مورد به عضویت کانون عالی کارگران و کارفرمایان درآیند.
تا زمانی که در یک استان کانون کارگری و کارفرمایی استان تأسیس نشده باشد، انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی همان استان حسب مورد می توانند ضمن عضویت در کانون عالی ذیربط، نمایندگان خود را به تعداد هر سه انجمن یک نماینده انتخاب و به مجمع عمومی کانون عالی کارگران و کارفرمایان کشور معرفی نمایند.
در مواردی که کانون کارگری استان تاسیس شده و دارای اعتبار است، علاوه بر اعضای اصلی هیئت مدیره آن که در مجامع عمومی کانون عالی کارگران کشور دارای حق رای هستند، انجمن های صنفی کارگری عضو کانون استانی نیز می توانند مطابق اساسنامه کانون عالی، نمایندگان خود را به تعداد هر سه انجمن یک نماینده که دارای حق راًی می باشند، انتخاب و به مجمع عمومی کانون عالی کارگران کشور معرفی نمایند.
نظارت بر انتخابات تشکل های کارگری فراتر از یک استان و عالی موضوع این آیین نامه، بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد بود و در خصوص تشکل های کارگری که حوزه فعالیت آنها در محدوده یک استان باشد؛ با واحد تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مربوط است.
همچنین نظارت بر انتخابات تشکل های کارفرمایی استانی، فراتر از یک استان و عالی موضوع این آیین نامه، بطور مشترک برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کانون عالی کارفرمایان خواهد بود و در سطح استان نیز بر عهده واحد تعاون، کار ورفاه اجتماعی و کانون عالی و کانون کارفرمایان همان استان است.
ثبت تشکل های موضوع این آیین نامه بر اساس حوزه فعالیت آنها، حسب مورد برعهده وزارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و واحدهای تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ذیربط است.

۲ تیر ۱۴۰۰ ۱۱:۰۸

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید