اخبار

رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل

رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر ؛ عبدالهی مدیر روابط کار با اشاره به فرآیند رسیدگی به اختلافات فی­مابین  کارگران و کارفرما یان پیرامون اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، تصریح کرد: اصولاً رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی ابتدا در هیات تشخیص موضوع ماده 158 قانون کار مورد رسیدگی قرار می­گیرد و در صورت تجدیدنظرخواهی در مهلت قانونی به هیات حل اختلاف موضوع ماده 160 قانون کار ارجاع می­گردید، لیکن در موارد استثنایی فرآیند و مراحل رسیدگی متفاوت از رویه معمول می­باشد. که رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل از جمله این موارد می­باشد. براساس ضوابط اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای طرح بدواً در کمیته طبقه بندی مشاغل کارگاه ذیربط بررسی می­گردد و چنانچه منتج به حل و فصل نگردید مستقیما به هیات حل اختلاف (موضوع ماده 160 قانون کار) ارجاع می گردد.

وی ادامه داد: مصادیق « اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل » مورد نظر تبصره 3 ماده 49 قانون کار مواردی است که اختلاف از مسیر طرح طبقه­بندی مشاغل حادث شده باشد به عبارت دیگر: عدم اجرا، ضعف در اجرا، اشتباه در اجرا و یا عدم رعایت مراحل پیش­بینی شده به ترتیبی که در ضوابط مزبور مقرر شده از ناحیه هر یک از طرفین ولو آن که موضوعی فردی بوده و مدت­ها پس از اجرای طرح رخ داده باشد از مصادیق اختلافات مورد نظر در تبصره یاد شده است. به طور مثال عدم اعطاء گروه استحقاقی شغل مورد تصدی، تنزل گروه، تغییر شغل بدون رعایت ضوابط طرح، واگذاری وظایف بیش از وظایف مندرج در شناسنامه شغلی، عدم پرداخت تمام مزد شغل و نظایر آنها از مصادیق «اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل » است.
عبدالهی توضیح داد: تبصره 3 ماده 49 قانون کار به « وزارت کار و امور اجتماعی» شمول عام نسبت به تمامی واحدهای ذیربط تابعه وزارتخانه داشته و منحصر به اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظام های جبران خدمت نیست و بستگی به ارتباط وظایف هر یک از این واحد ها در مراحل مختلف تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل دارد. همچنین از تبصره یاد شده صرفاً اختلافات دسته جمعی استنباط نمی شود و اختلافات فردی را نیز شامل می­گردد.
مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر گفت: رسیدگی به موارد یاد شده در محدوده صلاحیت هیات­های حل اختلاف است. لازم به یادآوری است که در رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل باید حتماً نظر کتبی کمیته طبقه بندی مشاغل کارگاه به عنوان مرحله ای از رسیدگی مطالبه و مورد توجه قرار گیرد.
۱ مهر ۱۳۹۹ ۰۹:۵۰

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید