اخبار

 • برگزاری دوره آموزش قوانین و مقررات و دستورالعملهای مربوط به تشکلات کارگری و کارفرمایی در شهرستان جم

 • حضور رئیس اداره دشتی در آیین زنگ مطالعه و آغاز هفته کتاب و کتاب خوانی

 • برگزاری دوره آموزشی اعضای انجمن صنفی کارگری شرکت پیشگامان همراه اول مخابرات استان

 • تقدیر و تجلیل رئیس اداره دشتی از خیر ورزش کارگری

 • کارگاه آموزشی سبک زندگی سالم

 • کارگران مبتلا به اعتیاد برای درمان و ترک اعتیاد یارانه دریافت می کنند

 • جلسه راه اندازی کافه کارآفرینی در دانشگاه با حضور نمایندگان دانشگاه های استان و مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل شد.

 • دوره آموزشی قوانین و مقررات کار ویژه مدیران شرکتهای خدماتی پشتیبانی

 • برگزاری نشست مدیریت و کارکنان ستادی حوزه مدیریت روابط کار

 • دستورالعمل اجرایی جدید آئین نامه ایمنی امور پیمانکاری به تصویب رسید.

Loading
Loading
 • برگزاری دوره آموزش قوانین و مقررات و دستورالعملهای مربوط به تشکلات کارگری و کارفرمایی در شهرستان جم

 • حضور رئیس اداره دشتی در آیین زنگ مطالعه و آغاز هفته کتاب و کتاب خوانی

 • برگزاری دوره آموزشی اعضای انجمن صنفی کارگری شرکت پیشگامان همراه اول مخابرات استان

 • تقدیر و تجلیل رئیس اداره دشتی از خیر ورزش کارگری

 • کارگاه آموزشی سبک زندگی سالم

 • کارگران مبتلا به اعتیاد برای درمان و ترک اعتیاد یارانه دریافت می کنند

 • جلسه راه اندازی کافه کارآفرینی در دانشگاه با حضور نمایندگان دانشگاه های استان و مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل شد.

 • دوره آموزشی قوانین و مقررات کار ویژه مدیران شرکتهای خدماتی پشتیبانی

 • برگزاری نشست مدیریت و کارکنان ستادی حوزه مدیریت روابط کار

 • دستورالعمل اجرایی جدید آئین نامه ایمنی امور پیمانکاری به تصویب رسید.

Loading
Loading

پیام کوتاه

سامانه پیامک