ارتباط با ما

آدرس: بوشهر - خیابان صفوی جنوبی - روبروی راهنمایی و رانندگی - اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر

کدپستی: 7514657154

تلفن: 33326704-33330821-33330822-077

تلفن روابط عمومی:  33340083-077.ایمیل روابط عمومی : info_boushehr@mcls.gov.ir

فکس روابط عمومی : 33320647-077

شماره تلفن اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بوشهر  07733559720-07733552084