اخبار

 • توقف ثبت نام داوطلبان آزمونهای مشاوران و مدرسان روابط کار

 • نشست مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر با مشاور معاونت رفاه اجتماعی وزارت متبوع

 • نشست مدیر اجتماعی اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر با مشاور معاونت رفاه اجتماعی وزارت متبوع

 • انعقاد تفاهم نامه همکاری فی مابین خانه کارگر و کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار با کانون وکلای استان بوشهر

 • برگزاری جلسه پیش رویداد استارت آپ کارآفرینی(استارت آپ ویکند)

 • کسب رتبه نخست کشوری در حوزه بیمه بیکاری در شش ماه اول سال 96

 • کمیته حوادث رانندگی موضوع ماده 152 قانون کار در استان بوشهرتشکیل شد

 • بازدید رئیس شورای حفظ حقوق شهروندی از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی دیلم

 • خدمت بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی

 • جلسه جمعبندی بازرسی ادواری از اداره کل تعاون،کارو رفاه اجتماعی استان بوشهر

Loading
Loading
 • توقف ثبت نام داوطلبان آزمونهای مشاوران و مدرسان روابط کار

 • نشست مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر با مشاور معاونت رفاه اجتماعی وزارت متبوع

 • نشست مدیر اجتماعی اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر با مشاور معاونت رفاه اجتماعی وزارت متبوع

 • انعقاد تفاهم نامه همکاری فی مابین خانه کارگر و کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار با کانون وکلای استان بوشهر

 • برگزاری جلسه پیش رویداد استارت آپ کارآفرینی(استارت آپ ویکند)

 • کسب رتبه نخست کشوری در حوزه بیمه بیکاری در شش ماه اول سال 96

 • کمیته حوادث رانندگی موضوع ماده 152 قانون کار در استان بوشهرتشکیل شد

 • بازدید رئیس شورای حفظ حقوق شهروندی از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی دیلم

 • خدمت بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی

 • جلسه جمعبندی بازرسی ادواری از اداره کل تعاون،کارو رفاه اجتماعی استان بوشهر

Loading

پیام کوتاه

سامانه پیامک