اخبار

 • شروع ثبت نام در سیزدهمین جشنواره تعاونیهای برتراستانی و ملی

 • برگزاری جلسه با رئیس ناحیه بخش فراورده های نفتی

 • برگزاری مسابقات فوتبال جام رمضان دیلم

 • بیانیه اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر جهت دعوت از کارگران ، کارفرمایان، تعاونگران و عموم مردم استان بوشهر

 • قهرمانی کارگر بوشهری در مسابقات جهانی کارگران جهان

 • تیم دو میدانی کارگران استان عازم مسابقات جهانی جام شرکتها در فرانسه شد

 • برگزاری دوره کارآفرینی داره تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان دیلم

 • کسب رتبه قهرمانی کشوری تیم کارگران آتش نشان استان بوشهر

 • برگزاری روز جهانی کارگر و تقدیر از کارگران نمونه استان توسط بانک رفاه کارگران مدیریت شعب استان بوشهر

 • برگزاری مسابقات فوتسال کارگران بوشهر

Loading
Loading
 • شروع ثبت نام در سیزدهمین جشنواره تعاونیهای برتراستانی و ملی

 • برگزاری جلسه با رئیس ناحیه بخش فراورده های نفتی

 • برگزاری مسابقات فوتبال جام رمضان دیلم

 • بیانیه اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر جهت دعوت از کارگران ، کارفرمایان، تعاونگران و عموم مردم استان بوشهر

 • قهرمانی کارگر بوشهری در مسابقات جهانی کارگران جهان

 • تیم دو میدانی کارگران استان عازم مسابقات جهانی جام شرکتها در فرانسه شد

 • برگزاری دوره کارآفرینی داره تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان دیلم

 • کسب رتبه قهرمانی کشوری تیم کارگران آتش نشان استان بوشهر

 • برگزاری روز جهانی کارگر و تقدیر از کارگران نمونه استان توسط بانک رفاه کارگران مدیریت شعب استان بوشهر

 • برگزاری مسابقات فوتسال کارگران بوشهر

Loading

پیام کوتاه

سامانه پیامک