اخبار

 • بازدید مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر از پروژه های درحال ساخت

 • نشست مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر و فرماندار جم جهت برگزاری «جشنواره ملی شعر جامعه کار و تلاش» کشور در شهرستان جم

 • ششمین جلسه شورای هماهنگی دستگاه های اجرائی تابعه با حضور دکتر حنیف

 • نشست سه جانبه برگزاری اولین شب شعر کارگری کشور در استان بوشهر

 • طرح ملی سفیران نونهال فرهنگ سخت کوشی و خیرجمعی آغاز شد

 • بازدید خانم دکتر جلالی مدیر کل امور فرهنگی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از مرکز توانبخشی معلولان ذهنی

 • بازدید خانم دکتر جلالی مدیر کل امور فرهنگی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و هیئت همراه از کارخانه کشتی سازی جزیره صنعتی صدرا بوشهر

 • بازدید خانم دکتر جلالی مدیر کل امور فرهنگی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از مزارع پرورش میگو استان بوشهر – جزیره شیف

 • بازدید خانم دکتر جلالی مدیر کل امور فرهنگی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از منزل مبارز انگلیس ستیز ؛ شهید رئیسعلی دلواری

 • تمدید زمان ثبت نام جشنواره کارآفرینان برتر سال 96

Loading
Loading
 • بازدید مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر از پروژه های درحال ساخت

 • نشست مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر و فرماندار جم جهت برگزاری «جشنواره ملی شعر جامعه کار و تلاش» کشور در شهرستان جم

 • ششمین جلسه شورای هماهنگی دستگاه های اجرائی تابعه با حضور دکتر حنیف

 • نشست سه جانبه برگزاری اولین شب شعر کارگری کشور در استان بوشهر

 • طرح ملی سفیران نونهال فرهنگ سخت کوشی و خیرجمعی آغاز شد

 • بازدید خانم دکتر جلالی مدیر کل امور فرهنگی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از مرکز توانبخشی معلولان ذهنی

 • بازدید خانم دکتر جلالی مدیر کل امور فرهنگی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و هیئت همراه از کارخانه کشتی سازی جزیره صنعتی صدرا بوشهر

 • بازدید خانم دکتر جلالی مدیر کل امور فرهنگی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از مزارع پرورش میگو استان بوشهر – جزیره شیف

 • بازدید خانم دکتر جلالی مدیر کل امور فرهنگی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از منزل مبارز انگلیس ستیز ؛ شهید رئیسعلی دلواری

 • تمدید زمان ثبت نام جشنواره کارآفرینان برتر سال 96

Loading

پیام کوتاه

سامانه پیامک