اخبار

 • بررسی آسیب های اجتماعی جامعه کار و تولید شهرستان

 • دیدار مدیر کل محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر با فرماندار شهرستان دیلم

 • حضور مدیر کل محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی به شهرستان دیلم

 • نشست هم اندیشی آسیبهای اجتماعی کودکان کار اداره بهزیستی و اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شهرستان دشتستان

 • برگزاری چهاردهمین کمیته فنی اشتغال فراگیر و روستایی

 • ششمین جلسه کارگروه اشتغال و اقتصاد مقاومتی شهرستان بوشهر برگزار گردید

 • دیدار مدیر کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با کارکنان اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی گناوه

 • برگزاری جلسه مشترک بررسی مشکلات بیمه ای ملوانان شناورهای صیادی و صفاری در تنگستان

 • برگزاری دوره آموزش قوانین و مقررات کار و دستورالعملهای مربوطه در شهرستان جم

 • کمیته فنی کارگروه تخصصی اشتغال استان بمنظور بررسی و تشریح اجرای طرح

Loading
Loading
 • بررسی آسیب های اجتماعی جامعه کار و تولید شهرستان

 • دیدار مدیر کل محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر با فرماندار شهرستان دیلم

 • حضور مدیر کل محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی به شهرستان دیلم

 • نشست هم اندیشی آسیبهای اجتماعی کودکان کار اداره بهزیستی و اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شهرستان دشتستان

 • برگزاری چهاردهمین کمیته فنی اشتغال فراگیر و روستایی

 • ششمین جلسه کارگروه اشتغال و اقتصاد مقاومتی شهرستان بوشهر برگزار گردید

 • دیدار مدیر کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با کارکنان اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی گناوه

 • برگزاری جلسه مشترک بررسی مشکلات بیمه ای ملوانان شناورهای صیادی و صفاری در تنگستان

 • برگزاری دوره آموزش قوانین و مقررات کار و دستورالعملهای مربوطه در شهرستان جم

 • کمیته فنی کارگروه تخصصی اشتغال استان بمنظور بررسی و تشریح اجرای طرح

Loading
Loading

پیام کوتاه

سامانه پیامک